โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสูญญากาศ รายละเอียดตามที่แนบ