โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารรเรือ มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมบำรุงระบบห้องแรงดันบรรยากาศ ประเภทสองตอน รายละเอียดตามที่แนบ