โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนน 1 คัน รายละเอียดตามที่แนบ