โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามที่แนบ