โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ