โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางการแพทย์ SMART COVID WARD (ระบบ Tele- med) จำนน 1 ระบบ รายละเอียดตามที่แนบ