เนื่องด้วยคลังเลือด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  มีความขาดแคลนเลือดทุกกรุ้ป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคเลือดได้ที่ คลังเลือด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ทุกวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-933942