เรียนผู้รับบริการ จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความจำเป็นปิดช่องทางเข้า- ออก อาคารผู้ป่วยนอก 3 จุด ดังนี้
1. บริเวณประตูข้างร้านหนังสือการ์ฟิลด์
2. บริเวณด้านข้างจุดชำระค่าไฟฟ้า
3. บริเวณประตูทางเข้าห้องฉุกเฉินฝั่ง 7 – 11 ปิดเฉพาะช่วงเวลา 0500 – 0700

และกำหนดให้ผู้เข้ารับบริการ จำเป็นต้องผ่านจุดคัดกรองเข้า – ออก มีให้บริการ 3 จุด ดังนี้
1. จุดคัดกรองหน้าห้องโถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
2. จุดคัดกรองหน้าห้องตรวจโรคฉุกเฉิน
3. จุดคัดกรองหน้าห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร
ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

การรับยาในกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และมีอาการคงที่สามารถติดต่อห้องตรวจโรค และขอรับยาเป็นกรณีพิเศษได้ 

แนะนำให้ใช้สื่อโซเชียลในการเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากหอผู้ป่วยใน ขอความกรุณางดเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรงพยาบาลหรือ หากมีความจำเป็นให้ท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือโทร 038-933971 ในเวลาราชการ