รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 
ติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริหารความเสี่ยง 
โทร.038-245700 ต่อ 69832