เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “สืบสานพระปณิธานหมอพร งานแผนไทยขจรและยั่งยืน”
-ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.67 เวลา 0830-1200 น. ณ Hall of fame รพ.สมเด็จพระนาง้จ้าสิริกิติ์
-ภายในงานมีนิทรรศการพระประวัติหมอพร และตำรับยาอายุวัฒนะปริศนาของหมอพร รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายพร้อมของที่ระลึก ได้แก่
-ทำชาสมุนไพรที่เหมาะกับภาวะสุขภาพของตัวเองนำกลับไปชงดื่ม
-บริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน
-ตรวจรักษาจ่ายยาในตำรับการแพทย์แผนไทยแก่ผู้รับบริการ
-มาร่วมกันสืบสานพระปณิธานหมอพร ให้งานแผนไทยขจรและคงอยู่คู่คนไทยไปด้วยกัน แล้วพบกัน