ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ SRK Updated & Best Practice in Healthcare
EP1 "Urbanized patient care in Eastern seaboard" 
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
หน่วย CME และ CNEU อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น รีบลงเลยก่อนหมดเขต

คลิก!!! ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม