ประกาศผลสอบคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗

ผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2567  จำนวน 25 คน
ตัวจริง  15 คน  และตัวสำรอง  10 คน 

ยื่นยันสิทธิ์  ทาง Email : meo.srk.2020@gmail.com ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567  เวลา 16.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2567