ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะหัตถการ (Manual skills)