ขอเชิญชวนหน่วยงาน ทร. พื้นที่สัตหีบ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ปี งป.67