กึ่งศตวรรษพระราชทานกำเนิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในโอกาส กึ่งศตวรรษ การพระราชทานกำเนิด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เวลา 09.00 - 12.00 น.

1. คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

2. คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

3. แพทย์แผนไทย

4. การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

5. คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด

6. คัดกรองภาวะวัยทองในเพศชาย

7. คัดกรองโรคกระดูกพรุน

ติดต่อลงทะเบียน การตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ ห้องตรวจโรคผู้สูงอายุ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 พ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ

เบอร์โทรติดต่อ 038-245735-69 ต่อ 69440,69443

ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงข์จำนวน 29 รูป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.00 น.

พร้อมถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุสงฆ์