ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566) 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 

----รายละเอียดการรับสมัคร----