แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางแพทย์ออกตรวจ ในวันที่ 29 กันยายน 2566
จากเดิมคือ คุณหมอรุจิเรข ธรรมเจริญ อายุรแพทย์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม เป็นคุณหมอปฐวี บุญตานนท์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ