ประกาศจากคลินิกวัคซีน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
เปิดจองวัคซีนไข้หวัด 3 สายพันธ์ สำหรับผู้สูงอายุ
กำหนดวันบริการ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. 
ติดต่อสอบถาม โทร.038-933900 ต่อคลนิกวัคซีน ในวันและเวลาราชการ