กลุ่มงานอายุรเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
รับสมัคร INTERN FIX MED 
เริ่มปฏิบัติงานประจำปี 2567
แพทย์พี่เลี้ยง Fix MED 3 ตำแหน่ง
หมายเหตุ : ได้ใบผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว
สวัสดิการ
*ที่พัก
*ค่ารักษาพยาบาล
*เงินเดือนรวมค่าเวค 70,000 .-++
*รพ.ไกล้ทะเล สถานที่ท่องเที่ยว อาหารอร่อย
*ไกล้ กทม.
*สตาฟใจดี เป็นกันเอง คอนเซ้าต์ได้ตลอด
*หัตถการมีให้ฝึกทำครบถ้วน
*เพิ่มความรู้ทางอายุรศาสตร์ ก่อนเข้าเรียนเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ 
เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
โทร.038-245-773 , 038-933-900 ต่อ 60913