ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
ครม.มีมติให้วันที่ 31 ก.ค.เป็นวันหยุด
ทำให้มีวันหยุดยาว 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.-2 ส.ค. 2566
กรณีท่านมีนัดหมายเดิม***
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
กรุณาติดต่อห้องตรวจโรคที่ท่านมีนัดหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงวันนัดใหม่

 ติดต่อ : 038 - 933900 ต่อ (แจ้งเจ้าหน้าที่ต่อห้องตรวจโรคที่ท่านต้องการ) โปรดติดต่อทำเลื่อนนัดในวันและเวลาราชการ

ผู้ป่วยฉุกเฉิน รับบริการได้ที่ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ป่วยโรคทั่วไป รับบริการตรวจได้ที่ห้องตรวจโรคทั่วไปหมายเลข 9
ผู้ป่วยโควิด รับบริการได้ที่เต็นท์สีขาว บริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาล