รับสมัคร INTERN FIX MED 
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
รับสมัคร INTERN FIX MED 3 ตำแหน่ง
เริ่มปฏบัติงานประจำปี 2567 
สวัสดิการ
-ที่พัก
-ค่ารักษาพยาบาล
-เงินเดือนรวมค่าเวร 70,000 .- ++
-รพ.ไกล้ทะเล สถานที่ท่องเที่ยว อาหารอร่อย
-ไกล้ กทม. 
-สตาฟใจดี เป็นกันเอง คอนเซ้าต์ได้ตลอด
-หัตถการมีให้ฝึกทำครบถ้วน
เพิ่มความรู้ทางอายุรศาสตร์ ก่อนเข้าเรียนเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
เปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2566  เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม ธุรการกลุ่มงานอายุรเวชกรรม  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
โทร.038-245-773 ,038-933-900 ต่อ 60913  ในเวลาราชการ