ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long Case)
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (พ.ศ.2566) 

yesดูรายละเอียดประกาศyes