เนื่องด้วยโครงการฯ ทางลอดทางแยกจุดตัด ทล.3 กับ ทล.331 และ ทล.3126 (แยกบ้านกม.10) จะดำเนินการรื้อถอนถนนเดิมและก่อสร้างถนนใหม่

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ. จึงขอแจ้ง

ปิดการจราจรทางเข้า-ออก ประตู 4

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน ตั้งแต่ 22 พ.ค.66 ถึง 22 มิ.ย.66

ทำให้การเดินทางเข้าออก รพ.ฯ ได้เฉพาะประตู 1 และประตู 2 ผู้ที่เดินทางมาจากสัตหีบและมาจากถนนหมายเลข 331 จะต้องไปเลี้ยวกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่เพื่อเข้า รพ.ฯ ที่ประตู 1 หรือประตู 2 จึงแจ้งให้กับผู้บริการ รพ.ฯ ทราบ