วิธีการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม
ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr
2. เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมาชิก
3. เลือกเมนู “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
4. เลือกเหตุผลการเปลี่ยนของท่าน
5. เลือกสถานพยาบาลใหม่เป็น “ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ” (กรณีไม่แสดงให้กดปุ่ม “แสดงโรงพยาบาลทั้งหมด” ก่อน)
6. กดยอมรับข้อตกลง
7. กดบันทึก