ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.66 เป็นต้นไป รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จะทำการปรับปรุงห้องฉุกเฉินของ รพ.ฯ มีความจำเป็นต้องปิดถนนบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน หน่วยรักษาความปลอดภัยฯ ขอแนะนำเส้นทางการจราจร จนกว่าการก่อสร้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.ฯ จะแล้วเสร็จ