รับสมัครเภสัชกร Full time หลายอัตรา

รายได้ต่อเดือน 44,000+++

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

- มีใจรักงานบริการด้านเภสัชกรรม มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- เงินเดือน เริ่มที่ 17,500 บาท (ปีถัดไปปรับเพิ่มเป็น 22,750 บาท และปรับเพิ่ม 4% ทุกปี)

- ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท

- พ.ต.ส. 1,500 – 3,000 บาท

- ค่าตอบแทนเภสัชกรอัตราจ้างส่งเสริมพิเศษ 5,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 บาท

- ค่าสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 2,000 – 4,000 บาท

- การตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

 

รายละเอียดการทำงาน

- ปฏิบัติงานวันจันทร์ -  ศุกร์

- วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศทางราชการ

 

เอกสารการสมัครงาน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร 0-3893-3900 ต่อ 69293 หรือ

แผนกเภสัชสนเทศและวิชาการ โทร 0-3893-3900 ต่อ 69291

ในวันและเวลาราชการ