โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายพื้นที่บริการห้องฉุกเฉิน ER

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป แผนกห้องตรวจโรคฉุกเฉิน จะย้ายไปเปิดให้บริการทางการแพทย์ชั่วคราว บริเวณด้านหลังอาคารฉุกเฉินเก่า ใกล้ร้านสะดวกซื้อ 7-11

ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 15.00 น. ผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี รับบริการได้ที่จุดคัดกรองด้านหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

 นอกเวลาราชการ ผู้ป่วยทั่วไปรับบริการที่ห้องตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาและผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ที่ห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566