หากท่านมีอาการเหล่านี้ 
-มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
-ผล ATK เป็นลบ ( ขึ้น 1 ขีด )
กรุณาติดต่อเพื่อเข้าระบบบริการ
ที่คลินิกไข้หวัด ( ARI Clinic )
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เคาน์เตอร์พยาบาลคัดกรอง
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกดิ์ พร.
038-933900 ต่อ แผนกที่ต้องการ