ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันเบาหวานโลก" 
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องตรวจเบาหวาน อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก
กิจกรรมในงาน 
-การตรวจสุขภาพ ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อค้นหา กลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต โดยทีมพยาบาล DM CARE TEAM
-ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน
-WORK SHOP ออกกำลังกาย
-เมนูอาหารสาธิต ชานมไข่มุก และเมี่ยงสมุนไฟร สูตรสุขภาพ คนเป็นเบาหวานก็ทานได้ ชิมฟรี
เสวนา "เบาหวาน เราทำได้" 
โดย- พญ.รุจิเลข ธรรมเจริญ อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
      - พญ.ชัชชญา เตียวสุวรรณ อายุรแพทย์โรคประสาทและสมอง
     -นพ.ปารินทร์ ศิริวัฒน์ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ