ข่าวประชาสัมพันธ์ "การใช้บริการ การลงทะเบียนด้วยตนเองจากตู้ Kiosk"

⏰ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2563⏰

✅-“สิทธิ์เงินสด” สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ได้แล้วนะคะ เพิ่มเติมจากสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ โดยมีเงื่อนไขเดียวกันคือ ต้องมาตรงนัด และทำการนัดในระบบ EMR , หรือมาเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดภายใน 7 วัน

✅- สามารถลงทะเบียนได้ด้วยการเสียบบัตรประชาชน หรือ คีย์เลขบัตร รพ.ฯ 7 หลัก (นับจากด้านท้าย) หรือ สแกน QR Code

✅- บัตรคิวที่ได้จากตู้ Kiosk จะแสดงคิวห้องตรวจ กรณีคิวถูกส่งเข้าห้องแพทย์แล้ว ท่านสามารถเช็คว่าเหลืออีกกี่คิวจะได้ทำการตรวจได้โดย Load App “SRK Touch” จาก Play Store ของ Android ส่วน IOS ยังอยู่ในขั้นตอนรอการตอบรับ และบัตรคิวใช้แทนใบรับรองสิทธิ์ค่ะ

✅- กำลังมีการพัฒนาให้สามารถลงทะเบียนจากตู้ได้ทุกสิทธิ์