โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ เชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ 100,000 CC. 100 ปี หมอพร
บริจาคโลหิตเพื่อเทิดพระเกียรติและ ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี 
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป (ตั้งแต่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)