ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
วันที่ 2,6,9 ธันวาคม 2565 เปิดรับ Walk-in ฉีดวัคซีน "Pfizer" เข็ม กระตุ้น ฟรี!
 อายุ 12 ปี ขึ้นไป เวลา 08.00 - 11.00 น. ที่คลินิกวัคซีน ชั้น 3 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
 สอบถามโทร 038-933900 ต่อคลินิกวัคซีน