รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รณรงค์เรื่องการ "งดใช้ถุงพลาสติก"  แต่ระงับไปชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ขณะนี้สถานการณ์ ได้คลี่คลายลง รพ.ฯ จึงขอรณรงค์การใช้ "ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" เริ่มตั้งแต่  1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป