สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ หัตถการ 15 ทักษะ Manual skills 
ธ.ทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 632-2-69013-9

----รายชื่อผู้สมัครสอบ----