โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดรถกอล์ฟอำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
เริ่มรับ-ส่งจากประตู 2 ด้านหน้าโรงพยาบาลฝั่งขาเข้า มายังบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกจุด รับ-ส่งผู้ป่วย หน้าประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเช้าเวลา 07.00-11.30 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.00 น.