การเยี่ยมไข้ผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID-19 เป็นโรคเฝ้าระวังพิเศษ