สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long Case) จำนวน 10 คน

***ตรวจสอบรายชื่อ***