ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) 
 ดูประกาศรายชื่อคลิก!!!