คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยใน เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

1.ควรทราบชื่อแพทย์เจ้าของไข้ โดยสามารถดูได้ที่ป้ายชื่อหน้าห้อง/หัวเตียงผู้ป่วย

2.ควรตรวจสอบชื่อ นามสกุล ของท่านให้ถูกต้อง

3.สามารถสอบถามข้อมูลของโรค และแผนการรักษาได้จากแพทย์เจ้าของไข้

4.เซ็นชื่อในใบยินยอมก่อนการทำหัตถการทุกครั้ง

5.ต้องแจ้งประวัติโรคประจำตัว/ประวัติการแพ้ยา/ยาที่ใช้ประจำ

6.ควรนำยาโรคประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

7.ควรสอบถามรายละเอียดและข้อมูลของยาที่ท่านได้รับ

8.แพทย์ พยาบาล ควรล้างมือทุกครั้งก่อนเข้ามาดูแลท่าน

9.หากท่านรู้สึกไม่สบายใจ หรือมีข้อสงสัยในการรักษาพยาบาล ควรแจ้งให้แพทย์/พยาบาลทราบ

10.หากมีข้อเสนอแนะใดๆในการรับบริการ ควรแจ้งให้โรงพยาบาลทราบ