ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทาง (มิถุนายน 65 )