เปิดให้บริการ Vaccine MODERNA อายุ 18 ปี ขึ้นไป  วันที่ 1 มิ.ย.65 เวลา 08.00 -11.30 น.