ต้อนรับการเปิดเทอม

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
เปิดให้บริการ Vaccine Pfizer ฝาส้ม 5-11 ปี 
วันที่ 30 พ.ค.65 เวลา 08.00 -11.30 น. 
เงื่อนไขการรับบริการ
1.ยังไม่เคยได้รบวัคซีนโควิดมาก่อนหรือต้องการฉีดต่อเนื่องเป็นเข็มที่สอง
2.กรณีติดเชื้อโควิดต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือน
3.กรณีฉีดวัคซีนอื่นๆ ต้องเว้นระยะห่าง 1 เดือน
4.ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชลบุรี
5.นำสำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัติมาด้วย