วันที่ 12 พ.ค.65 วันพยาบาลสากล เปิดให้บริการ VACCINE PFIZER ฝาม่วง