เปิดให้บริการ VACCINE PFIZER ฝาม่วง กลุ่มอายุ 12 ปี ขึ้นไป วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 08.00 -11.30 น.