วัคซีนโควิดสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (Walk in )วันที่ 3 พฤษภาคม 2565