ให้บริการวัคซีน Pfizer ฝาม่วง เข็ม 1,2,3 และ 4 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.30 (Walk In)  วันที่ 5-6 พ.ค.65