รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป สามารถมาบริจาคเลือดได้ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น.
และเวลา 13.00 - 15.30 น. และเปิดบริการเพิ่มในวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น. (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป )  
ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 สามารถบริจาคโลหิตได้แต่ต้องได้รับการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์
หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังการบริจาคแล้วโปรดแจ้งแผนกธนาคารเลือดทันที
ติดต่อเบอร์ 038-933942