ขอเชิญร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ  พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต)
ร่วมบริจาค สิ่งของอุปโภค บริโภค (อาหารแห้ง) ให้เด็กกำพร้า ,ผู้ป่วย HIV และผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 09.30 - 11.00 น.  รับสิ่งของบริจาค บริเวณห้องโถง หลังพระราชานุสาวรีย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ กด 494333 โทรออก ครั้งละ15 บาท
บัญชี...ใจฟ้า อาทรประชานาถ 059-8-57061-2  ธนาคารกสิกรไทย