เนื่องด้วย"คลังเลือด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ขาดแคลนเลือด ทุกกรุ๊ป
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคเลือดได้ที่ คลังเลือด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ทุกวันเวลาราชการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-933942