เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนทั่วไป รับวัคซีนโควิดเข็ม 3 
วัคซีนโมเดอร์นา ฟรี!!!
จัดฉีดในวันที่ 31 มีนาคม 2565
เงื่อนไขตามในประกาศ
คลิก!!! เพื่อลงทะเบียน